Reiseliv

Fellesturer for medlemmene. Les her    

Kulturarbeide på JM

Vedlikehold av kulturminner på øya. Les her

Informasjon

Nysgjerrig på øya Jan Mayen? Les her

Olonkin City

Samfunnet på Jan Mayen og deres oppgaver fremover.

Jan Mayen er  en norsk øy midt ute i Atlanterhavet. Denne er nå fredet av våre myndigheter slik at den kanskje kan fremstå som en uberørt klima -  og miljø referanse for verdens samfunnet. Det er bare mulig å gå i land på bestemte plasser etter innhenting av formelle tilatelser. Ny bebyggelse planlegges for en begrenset bemanning av forskere og vedlikeholds folk. Men verden er  stadig i endring og mye kan skje. Havområdet rundt er under utforskning og verdifulle mineraler kan trigge næringsinteresser på samme måte som man driver fangst på ulike typer fiske ressurser. Dette er det selvsagt også interesse for fra nabostatene. Gjennom århundrer har øya blitt periodisk befolket av fangstfolk og eventyrere fra naboland i Europa.  
I 1926 ble den norsk territorium. Man etablerte meteorologiske tjenester der. Under siste krig hadde øya en mindre militær bemanning. Når den kalde krigen oppstod på femtitallet  fikk øya en ny kritisk funksjon som base for navigasjonssystemer som etter hvert fikk mer sivile oppgaver. I dag er det stort sett støttesystemer for satellitt navigasjons systemer som holder verdens samfunnet i gang. Eldre utstyr fjernes, pakkes og sendes til fastlandet for gjenvinning.  Det ryddes og ryddes slik at alle spor etter tidligere aktiviteter blir borte for alltid. Riktignok har Riksantikvaren fredet noen bygninger og heldigvis latt vår Ishavsforening få ta del i videre vedlikehold.