Reiseliv

Vi har utflukter sammen. Les her

Kulturarbeide på JM

Vedlikehold av kulturminner på øya. Les her

Informasjon

Nysgjerrig på øya Jan Mayen? Les her

Olonkin City

Samfunnet på Jan Mayen og deres oppgaver fremover.

Jan Mayen er  en norsk øde øy midt ute i Atlanterhavet. Ved å frede denne ønsker våre myndigheter at den skal fremstå som en uberørt referanse for verdens samfunnet. Det er bare mulig å gå i land på bestemte plasser etter innhenting av formelle tilatelser. Ny bebyggelse planlegges for en begrenset bemanning av "parkvakter" og forskere. Men verden er  stadig i endring og mye kan skje. Havområdet rundt er under utforskning og verdifulle mineraler kan trigge næringsinteresser på samme måte som man driver fangst på ulike typer fiske ressurser. Dette er det selvsagt også interesse for fra nabostatene.  
Gjennom århundrer har øya blitt periodisk befolket av fangstfolk. Etter hvert etablerte man meteorologiske tjenester der. Under siste krig hadde øya en mindre militær bemanning. Når den kalde krigen oppstod fikk øya en ny kritisk funksjon som base for navigasjonssystemer som etter hvert fikk mer sivile oppgaver. I dag er det kun begrensede støttesystemer for satellitt navigasjons systemer som holder verdens samfunnet i gang. Eldre utstyr fjernes, pakkes og sendes til fastlandet for gjenvinning.

Se videoen til Silje Wennesland.

Klikk bildet