Vedtektene sier følgende om medlemskap og kontingent:

§ 6 Medlemmer
6.1
 IJMs medlemmer skal primært være personer som har tilbragt en eller flere sesonger på Jan Mayen.
6.2 Andre personer med tilknytning til Jan Mayen og hvis virkeområdet faller sammen med IJMs interesser, kan også bli medlemmer. Sistnevnte må ved habilitetsspørsmål avholde seg fra å stemme i enkeltsaker på generalforsamling.

§ 7 Æresmedlem
IJM kan ta opp æresmedlemmer. Styret foreslår æresmedlemmer og generalformsamlingen velger/godkjenner disse.

§ 8 Kontingent
8.1 Kontingent betales en gang i året. Styret foreslår størrelsen på kontingenten.
8.2 Kontingentens størrelse godkjennes av generalforsamlingen.

1: Navn
2: E-mail adresse
3: Post adresse
4: Telefon
5: Når du var på Jan Mayen
6: Hva du gjorde på Jan Mayen

Er det ellers noe du lurer på angående foreningen, er det bare å spørre.
Du får en kvittering på din henvendelse.

Alle informasjon vi får blir behandlet konfidensielt i henhold til gjeldende direktiv for personvern.

IJM GDPR-3  GDPR,  General Data Protection Regulation. Personvern forordning

                Og du kontakter bare oss!