Reiseliv

Vi har utflukter sammen. Les her

Kulturarbeide på JM

Vedlikehold av kulturminner på øya. Les her

Informasjon

Nysgjerrig på øya Jan Mayen? Les her

Olonkin City

LORAN-C stasjonen

Her avvikles Loran-C for godt på øya. Mast, sender, timere og mottagere, - ja all infrastruktur destrueres og fjernes fra øya. Det samme gjelder all Loran-C infrastruktur i Norge. Nye løsninger som erstatter Loran-C vil kanskje dukke opp en dag å overta den viktige rollen dette hadde som terrestrisk redundans til satellitt navigasjons systemene.  
Loran-C ble først tatt i bruk under den kalde krigen i SAM modus. På nittitallet ble nye sendere installert og satt i drift i såkalt TOE modus. Dette innebar blant annet en helt ny måte å distribuere presis tid på  hvilket var til stor nytte for institusjoner i  samfunnet som er avhengig av ekstremt nøyaktig tids synkronisering. Dette må fremover løses på andre måter.

Se videoen til Silje Wennesland når masten faller. Klikk på bildet.