Det er blitt noen reiser. Island,  Færøyene og Shetland. Siden har virus pandemier hindret oss desverre.

Medlemmer! Kom med innspill.  Jan Mayen kan man nok bare glemme nå.  Det er stor usikkerhet om fremtidig bruk av øya.

Så langt ser det ut til at det er økonomien som råder, – vi eier den men vil ikke slite på den.

Bare mulig å gå i land noen få steder. Og alt må meldes på forhånd. Vi eldre veteraner lever på våre minner fra en svunnen tid!